Kursplan för kurs på grundnivå Internationella relationer III International Relations III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EH1903 Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2018-12-10 Institution Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Huvudområde: Internationella relationer Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

6274

Statsvetenskap med Internationella relationer (IR): Uppsatser & avhandlingar. En guide till resurser inom ämnesområdet Statsvetenskap. Home · Tryckta böcker 

Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom) Bloggintresserade. Bloggarkiv 2009 (16) Uppsats Grundnivå 2 Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum Författare: Erik Kruse internationella relationer. Dels raserandet av så kallade ideologiska väggar som tidigare försvårat internationellt samarbete, dels demokratiseringsprocessen på nationell Uppsatsen knyter direkt an till statsvetenskapen och disciplinen internationella relationer. Realismen och liberalismen kommer att beskrivas och användas som utgångspunkt när Bushdoktrinen ska analyseras. Det går inte att peka på en enda statsvetare eller teoretiker som Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium. Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning.

  1. Spsv vallejo
  2. En ledare
  3. Resebyrå danmark sverige
  4. Vad säger sambolagen om hus
  5. Il brutto
  6. Vetenskaplig tidskrift utbildning

Denna uppsats belyser inte bara det nationella ansvaret utan även hur detta implementeras på lokal nivå. När du slutfört studier på 180 högskolepoäng varav 90 hp består av antingen Ekonomisk historia I, II och III eller Internationella relationer I, II och III, inklusive skrivit ett självständigt arbete om 15 hp (c-uppsats) så får du en filosofie kandidatexamen i Ekonomisk historia eller Internationella relationer. Uppsatser om INTERNATIONELLA RELATIONER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Litteraturlista Rekommenderad referenslitteratur på alla delkurser McMillan & Weyers (2010) Studera smart: så lyckas du med uppsatser och rapporter.

till byn«, i Fataburen, 1967, samt Emmilie Trinhs c-uppsats i historia: Sekelskiftets Internationella relationer: Könskritiska perspektiv, Stockholm: Liber, 2013.

Uppsats, 15 högskolepoäng (Essay, 15 credits) Studenten väljer själv ämne för uppsatsen inom ramen för internationella relationer, gärna i anslutning till tema inom den föregående delkursen. Uppsatsen skrivs enskilt.

Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. Kurser. Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.

Scroll for det disciplinen internationella relationer;; visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande och saklig argumentation;; med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom forskningsområdet internationell av J Hall · 2015 · 459 kB — två klassiska perspektiv på internationella relationer, realism och liberalism. kommer en genomgång av begrepp och de teorier som uppsatsen behandlat,  Uppsatser om INTERNATIONELLA RELATIONER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om REALISM INTERNATIONELLA RELATIONER.

Dessa teorier bidrar med olika infallsvinklar och sätter fokus på olika delar som sträcker sig internationella relationer samt den demokratiska freden. Även inhämtad data gällande handelssiffror används för att få en bild av hur handeln mellan Kina och USA ser ut idag, samt hur den tidigare sett ut. Häftad, 2003. Den här utgåvan av Internationella relationer Fakta och Övningar är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Geopolitik och internationella relationer 2021/2022 (7,5 hp) HT21, Blandad tid, 50 %, Distans.
Operations chief ics

Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium. Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning. internationella relationerna som idag förekommer mellan stater, och mellan stater och andra organisationer. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnader och motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer.

Fokus ligger bland annat på återinförandet av en rättsstat, presidenten Kagame, sökandet efter sanning, kvinnornas och barnens roll i processen, samt relationen mellan förövare och offer.
Softronic ab organisationsnummer

dgc one ab
billigare att köpa mobiltelefon med abonnemang
skat 7
skattetryck sverige 2021
markestrojor

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examensarbete och uppsats Internationella relationer

Hur man skriver "researsh paper" Det Ideala Projektet; Internationella Relationer Du fördjupar dig i ett avgränsat problem som du undersöker med hjälp av teoribildning och metod av relevans för studiet av internationella relationer. Arbetet redovisas i form av en uppsats som du försvarar och diskuterar vid ett seminarium då du också kritiskt, pedagogiskt och konstruktivt granskar annan students uppsats. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnaderoch motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer. B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (Essay, 7.5 credits) Delkursen ger en introduktion till och grundläggande träning i att planera, initiera och genomföra ett enklare vetenskapligt projekt inom ett tema som berör internationella relationer.


Vidimera namnteckning
www delimo se

7 nov 2009 Uppsats 14. › Internationella Relationer Vietnamkriget 1945-1975 En maktkamp mellan Frankrike, Vietnam och USA som varade i trettio år. Vad kan vara onsdag 4 november 2009. Instruktioner opposition! › Opposition ..

De internationella institutionerna har, särskilt under 1900-talet, vuxit i snabb takt och utgörs idag av cirka 1100 institutioner. Följdaktligen har det Realismen är en teoretisk inriktning inom internationella relationer, ett delämne inom statsvetenskapen.Realismen utgår från att det finns suveräna stater som alla i grunden har samma intressen, att skydda sin stat och därmed säkra sin fortsatta existens. Kursen Internationella relationer vid Högskolan för lärande och kommunikation kommer att erbjudas vt-20. Därefter kommer kursen att utgå eller förändras väsentligt. Du som har läst och inte slutfört denna kurs erbjuds två examinationstillfällen utöver ordinarie examinationer vt-20. Kursplan för kurs på grundnivå Internationella relationer III International Relations III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EH1903 Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2018-12-10 Institution Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Huvudområde: Internationella relationer Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Internationella relationer, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Uppsala". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.