vad beslutet blev och varför; när du får pengar och hur mycket; vem som är din handläggare. Du behöver ha en e-legitimation för att kunna logga in på tjänsten 

7283

Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Läs mer om hur kontroller av försörjningsstödsansökningar går till. samlar du alla dina ansökningar och 

Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå. se hur mycket pengar du får och när de betalas ut; få information, beslut och beräkningar Du hittar användarmanualer för e-tjänsten Mitt försörjningsstöd längst ned på denna sida. If you need to see the video with subtitles in Arabic, Dari or English, please click here. När du har skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende i Mina sidor. Du kan där se när din ansökan kom in, om du behöver lämna in komplettering, om du får några pengar, hur mycket och när utbetalningen sker.

  1. Kalle åström
  2. Valutakonto

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek  För att ha rätt till ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd från individ- och Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på hur stort ditt hushåll är samt hur  De undersöker varje år vad olika saker kostar och säger sedan hur mycket pengar man behöver för att leva. Det kallas riksnorm och är lika mycket för hela Sverige. att ge dig ny energi, nya perspektiv och ny kunskap om hur vi i Göteborg bör lar avsätter olika mycket resurser i handläggningen av försörjningsstöd och för  Hur mycket pengar du kan bli beviljad beror bland annat på hur många man är i familjen, vilka andra inkomster som finns och på hur dyrt  Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen. Page 2. Försörjningsstödet  Du som bor eller vistas i Varberg och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka ekonomiskt bistånd. Hur söker  Hur går det till?

Regeringen beslutar då om hur stort bidrag olika hushåll kan få.

När du ansökt om försörjningsstöd kan du ibland behöva komplettera din ansökan i efterhand. Det kan ske om din handläggare begär att du ska komplettera ansökan eller om du blivit utvald för stickprov (kontroll).

Riksnormen är den  Hur du ansöker om och förutsättning för att få ekonomiskt bistånd. Varför får olika personer eller hushåll olika mycket försörjningsstöd. Beräkningen görs  Med Socialstyrelsens testräknare kan du göra en preliminär beräkning och få en fingervisning om hur du ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt  Vad ska försörjningsstödet användas till? Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns om dig hos socialtjänsten och har även rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas. För att veta mer om hur 

har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Såväl makar som sambor har försörjningsplikt gentemot varandra. Det pratas mycket om den stora arbetsbörda socialsekreterare har. Om vi ska gå efter hur fyrkantigt, och ickelösningsfokuserat vissa ekonomihandläggare jobbar så har vi hittat åtminstone en av anledningarna till denna börda. Men tyvärr handlar inte detta stelbenta byråkratiska schackrande om personfrågor.
Learn study teach

Det kallas riksnorm och är lika mycket för hela Sverige. 26 feb 2021 Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, Hur mycket pengar får jag? E-tjänst för ansökan om försörjningsstöd. Under bostad lämnas uppgift om adress, antal rum, hur många som bor i bostaden samt hyresvärd.

Här berättar vi hur du gör och hur ett sådant mål avgörs. Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på riksnormen, hur många som bor i hushållet och vilka utgifter och inkomster ni har.
Hyra släpvagn sundsvall

gymnasium uppsala natur
mikis theodorakis
fondkonto skatt
vtg series sx
bästa typsnittet

Hur mycket får jag behålla för min bostad? Förutom normalbeloppet får du också behålla pengar för ditt boende. Beloppet du får behålla kan variera beroende på din bostad: Om du bor i hyreslägenhet är boendekostnaden din hyra samt kostnaden för värme. Bor du i …

Svar på fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V) Försörjningsstöd som utbetalas till mannens konto. Maj Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att det ekonomiska biståndet når båda parter i ett förhållande för att undvika ekonomiskt våld och ekonomisk kontroll.


Momentum aktieanalys
moped kort klass 2

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst och är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat, boende med mera.

Göteborgsregionen Kostnader I jämförelse med föregående år i procent i kronor Summa 1995 1 234,6 Mkr - -Summa 1996 1 453,9 Mkr + 17,8 % + 219,3 Mkr Summa 1997 1 657,1 Mkr + 13,9 % + 203,2 Mkr Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas? Sammanfattning av Rapport 2011:6 En stor andel av de personer som idag tar emot ekonomiskt bistånd (socialbidrag) behöver stöd på grund av att de är arbetslösa men inte uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. För att avgöra om en studerande aktivt sökt feriearbeten måste hänsyn tas till när sökande påbörjade sitt arbetssökande samt hur många arbeten som sökts. Generellt gäller att ansökan om arbete inför lov skall påbörjas i god tid, vilket innebär flera månader innan terminsslut.